Επιλέξτε την ημερομηνία για τον αγώνα που θα λάβετε μέρος